Nedlæggelse og sikring af overkørsler Silkeborg – Herning, besigtigelsesforretning den 26. og 27. april 2016

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Silkeborg til Herning indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en be­sigti­gel­ses­forretning

 

TIRSDAG DEN 26. APRIL 2016

Forretningen begynder kl. 9.00 på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 73 og 75 samt privat overgang km 37.056. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12 og B29.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken i det omfang, det er fornødent. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 10.30 på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 73 og 75 samt privat overgang km 37.056. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27 og B28.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken i det omfang, det er fornødent. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 13.00 på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 96, 97 og 98 samt privat overgang km 49.436. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52 og B53.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken i det omfang, det er fornødent. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

ONSDAG DEN 27. APRIL 2016

 

Forretningen begynder kl. 9.00 på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 107, 109, 110, 112, 113 og 115. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73 og B74.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken i det omfang, det er fornødent. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 10.30 på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 123, 125, 126, 128, 129, 130, 132 og 133 samt offentlig overgang km 63.320 og offentlig overgang km 63.562. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B75, B76, B77 og B78.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken i det omfang, det er fornødent. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 11.45 på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 135, 136, 140, 141 og 142. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B85, B86, B87 og B88.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken i det omfang, det er fornødent. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

***************

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner samt besigtigelsesmapper for det påtænkte projekt vil fra og med den 29. marts 2016 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Ikast-Brande Kommune, på Teknisk Forvaltnings kontor i Silkeborg Kommune og hos Borgerservice i Herning Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 21. marts 2016

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk