Nedlæggelse og sikring af overkørsler Silkeborg – Herning, besigtigelsesforretning den 29. og 30. november 2016 samt den 5. og 6. december 2016

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Silkeborg til Herning indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 29. NOVEMBER 2016

 

Forretningen begynder kl. 14.45 på Hotel Bording, Bredgade 2, 7441 Bording, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 117, 118 og 119. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B220-B236 inkl. samt B242.

 

Herefter vil de berørte lodsejere få mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Såfremt der er behov herfor, vil kommissionen efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

ONSDAG DEN 30. NOVEMBER 2016

 

Forretningen begynder kl. 8.15 på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 59, 60, 61 og 62. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B89-B95 inkl. samt B137, B138 og B139.

 

Herefter vil de berørte lodsejere få mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Såfremt der er behov herfor, vil kommissionen efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter herefter kl. 9.45 på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 69 og 70. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B96-B136 inkl. samt B240, B241 og B244.

 

Herefter vil de berørte lodsejere få mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Såfremt der er behov herfor, vil kommissionen efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

MANDAG DEN 5. DECEMBER 2016

 

Forretningen begynder kl. 10.45 på Hotel Bording, Bredgade 2, 7441 Bording, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 87, 88, 89, 90 og 91. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B170-B202 inkl. samt B207-B214 inkl.

 

Herefter vil de berørte lodsejere få mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Såfremt der er behov herfor, vil kommissionen efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

TIRSDAG DEN 6. DECEMBER 2016

 

Forretningen begynder kl. 8.15 på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørsel nr. 77. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B140-B146 inkl.

 

Herefter vil de berørte lodsejere få mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Såfremt der er behov herfor, vil kommissionen efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 81 og 82. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B148-B169 inkl.

 

Herefter vil de berørte lodsejere få mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Såfremt der er behov herfor, vil kommissionen efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

***************

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Besigtigelsesmapper og kortbilag for det påtænkte projekt vil fra og med den 1. november 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Silkeborg Kommune samt hos Borgerservice i Ikast-Brande Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 24. oktober 2016

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk