Nedlæggelse og sikring af overkørsler Silkeborg – Herning, ekspropriationsforretning den 12. og 13. september 2017

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Silkeborg til Herning vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2017

Forretningen begynder kl. 10.15 ved overkørsel nr. 119 ud for ejendommen Melkær 5, 7430 Ikast og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 64, 65, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 og 210.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ved overkørsel nr. 93 ud for ejendommen Krattet 2, 7441 Bording og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 33, 40, 43, 187, 188, 189, 190, 191 og 192.

 

Herefter fortsætter forretningen kl. 15.15 ved overkørsel nr. 89 ud for ejendommen Krattet 12, 7442 Engesvang og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 156, 157, 158, 159, 183, 184, 185 og 186.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ved overkørsel nr. 78 ud for ejendommen Silkeborgvej 33, 7442 Engesvang og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 146, 147, 148, 149, 150 og 151.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ved overkørsel nr. 88 ud for ejendommen Ågade 7, 7442 Engesvang og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 152, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 og 182.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 15. august 2017 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Ikast-Brande Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 7. august 2017

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk