Nedlæggelse og sikring af overkørsler Silkeborg – Herning, ekspropriationsforretning den 25. april 2017

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Silkeborg til Herning vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 25. APRIL 2017

Forretningen begynder kl. 10.00 på ejendommen Fundervej 108, 7442 Engesvang og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenummer 132.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

 

Herefter fortsætter forretningen kl. 11.00 på ejendommen Hørbylundevej 5, 7442 Engesvang og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 130 og 131.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommene og færdigbehandles på stedet.

 

***************

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 28. marts 2017 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Ikast-Brande Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 17. marts 2017

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk