Nedlæggelse og sikring af overkørsler Silkeborg – Herning, ekspropriationsforretning den 25. og 26. april 2017

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Silkeborg til Herning vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 25. APRIL 2017

Forretningen begynder kl. 14.00 ud for ejendommen Silkeborgvej 25, 7442 Engesvang og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 133 – 146 inkl.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

ONSDAG DEN 26. APRIL 2017

 

Forretningen begynder kl. 9.00 ved overkørsel nr. 61, Herningvej 5, 8600 Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 81 og 82.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ved overkørsel nr. 68, Ærøvej 27, 8600 Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 98, 99, 101, 104 og 118.

 

Herefter fortsætter forretningen kl. 12.15 på Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 27, 28, 29, 30, 80, 83 – 97 inkl., 100, 102, 103, 105, 106 – 117 inkl. samt 119 – 128 inkl.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

****************

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Arealfortegnelse nr. 3 med ekspropriationsplanen vil fra og med den 28. marts 2017 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Silkeborg Kommune. Arealfortegnelse nr. 5 med ekspropriationsplanen vil fra og med den 28. marts 2017 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Ikast-Brande Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 17. marts 2017

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk