Nedlæggelse og sikring af overkørsler Silkeborg – Herning, ekspropriationsforretning den 29. november 2016

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørslerne på jernbanestrækningen fra Silkeborg til Herning vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 29. NOVEMBER 2016

Forretningen begynder kl. 13.30 på ejendommen Bordingvej 11, 7441 Bording og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 1.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse er tilsendt den berørte ejer. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 1. november 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Ikast-Brande Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 24. oktober 2016

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk