Nedlæggelse og sikring af overkørsler Silkeborg – Herning, ekspropriationsforretning den 7. og 8. februar 2017

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Silkeborg til Herning vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 2017

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen Harbovad 19, 8600 Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 4, 7, 8, 9, 10, 12, 24 og 26.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 hvor den offentlige overkørsel nr. 108 krydser kommunevej Ravnholtvej, 7441 Bording og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 45, 47 og 53.

 

Herefter fortsætter forretningen kl. 14.30 ud for ejendommen Tietgensvej 3, 7441 Bording og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 35, 37, 38 og 41.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 8. FEBRUAR 2017

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Agerskovvej 51, 7400 Herning og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 74, 75, 76, 77 og 78.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist og ejendommene besigtiget i fornødent omfang. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter herefter kl. 9.30 i Bording Hallen, Klochsvej 25, 7441 Bording og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 33, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 og 79.

 

Herefter fortsætter forretningen kl. 10.45 i Bording Hallen, Klochsvej 25, 7441 Bording og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 1, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 og 65.

 

Endelig fortsætter forretningen kl. 11.45 i Bording Hallen, Klochsvej 25, 7441 Bording og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 og 32.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen. Der er ikke mødepligt.

 

**********************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 10. januar 2017 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Silkeborg Kommune, hos Borgerservice i Ikast-Brande Kommune samt hos Borgerservice i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 2. januar 2017

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk