Nedlæggelse og sikring af overkørsler Skive – Struer, ekspropriationsforretning den 10. december 2012

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Skive til Struer vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

MANDAG DEN 10. DECEMBER 2012

Forretningen begynder kl. 9.45 ved overkørsel nr. 125 ud for ejendommen Vester Alle 40, Vinderup og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenumrene 39, 40, 41 og 42.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendomme som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ved overkørsel nr. 126 med adgang fra Handbjergvej, Vinderup og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenumrene 43 og 44.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendomme som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ved overkørsel nr. 127 med adgang fra Handbjergvej, Vinderup og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenumrene 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 og 57.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendomme som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ud for Rønbjerg Sportsplads, Præstevejen 21, Rønbjerg, Skive og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenumrene 21, 22, 23, 24, 25, 26 og 27.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendomme som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.45 ved overkørsel nr. 108 ud for ejendommen Lundhedevej 14, Kisumkær, Skive og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenumrene 28, 29, 30, 31, 32, 33 og 34.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendomme som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 ved overkørsel nr. 110 ud for ejendommen Kisumvej 47, Kisum, Skive og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenumrene 35, 36, 37 og 38.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendomme som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

 

Ovennævnte fortegnelse nr. 2 over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 12. november 2012 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Holstebro Kommune og Skive Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 7. november 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk