Nedlæggelse og sikring af overkørsler Varde – Nørre Nebel, besigtigelsesforretning den 29. september 2014

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Varde til Nørre Nebel indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

MANDAG DEN 29. SEPTEMBER 2014

Forretningen begynder kl. 9.30 ud for ejendommen Baunhøjvej 45, Oksbøl, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørsel nr. 69. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B6-3, B6-6, B6-7, B6-8 og B6-9.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage besigtigelse af forholdene i marken.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Vesterled 77, Janderup Vestj., hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørsel nr. 37. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B3-1, B3-2, B3-3, B3-4, B3-5, B3-20 og B3-21.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af forholdene vedrørende overkørslen.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på Billum Kro, Vesterhavsvej 25, Billum, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24 og 25. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B1-1, B1-2, B1-3, B1-5, B1-6, B1-7, B1-8, B1-9, B1-10, B1-11, B1-12, B1-13, B1-17 og B1-18.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af forholdene vedrørende overkørslerne.

 

***************

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive   foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner og besigtigelsesmappe for det påtænkte projekt vil fra og med den 1. september 2014 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Varde Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 26. august 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk