Nedlæggelse og sikring af overkørsler Varde – Nørre Nebel, ekspropriationsforretning den 29. og 30. sep samt 7. og 8. okt 2014

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Varde til Nørre Nebel vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

MANDAG DEN 29. SEPTEMBER 2014

Forretningen begynder kl. 10.00 ved ejendommen Baunhøjvej 47, Oksbøl og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 112, 113, 114, 115, 121 og 135.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.00 ved overkørsel nr. 160, Nymindegabvej 341, Nørre Nebel og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 195, 196 og 199.

 

Forretningen fortsætter kl. 17.00 ved ejendommen Kastkærvej 57, Nørre Nebel og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 191, 192, 193 og 194.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

TIRSDAG DEN 30. SEPTEMBER 2014

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ved overkørsel nr. 86, Jegumvej 1, Oksbøl og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 130, 131, 132, 133, 134 og 136.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Hedelundvej 14, Oksbøl og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 110, 111, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 og 129.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.45 ved ejendommen Dyrebyvej 30, Henne og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148 og 149.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2014

Forretningen begynder kl. 8.30 ved ejendommen Tørvevej 9, Billum og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 59, 65, 74, 79, 82, 83, 84, 85, 90 og 91.

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ved ejendommen Hesselmedvej 11, Oksbøl og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 80, 81, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 og 101.

Forretningen fortsætter kl. 12.30 ved ejendommen Holmevej 15, Billum og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 71, 72, 73, 75, 76 og 77.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ved ejendommen Vr. Janderupvej 11, Janderup Vestj. og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 30, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 70 og 78.

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ved ejendommen Præstegårdvej 5, Janderup Vestj. og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 37, 38, 39 og 40.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.30 ved ejendommen Adelengvej 5, Janderup Vestj. og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 14, 18, 19, 21, 22, 33, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46 og 200.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 8. OKTOBER 2014

Forretningen begynder kl. 8.30 ved ejendommen Løftgårdevej 21, Outrup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 161, 162, 163, 167, 168, 171, 176, 180 og 182.

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ved overkørsel nr. 131, Løftgårdevej 51, Outrup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 164, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 183 og 184.

Forretningen fortsætter kl. 12.30 ved overkørsel nr. 103, hvor Over Fiddevej krydser jernbanen, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 150, 151, 157, 159, 160, 165 og 166.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ved ejendommen Hennevej 40, Outrup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 147, 152, 153, 154, 155, 156 og 158.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 1. september 2014 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Varde Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 26. august 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk