Nedlæggelse og sikring af overkørsler Varde – Nørre Nebel, ekspropriationsforretning den 4. og 5. februar 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Varde til Nørre Nebel vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 4. FEBRUAR 2015

Forretningen begynder kl. 10.00 ved ejendommen Baunhøjvej 47, 6840 Oksbøl og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenumrene 110, 113, 116, 117, 118 og 119.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 ved ejendommen Åkirkevej 32, 6851 Janderup Vestj. og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 44, 51, 52, 53, 54, 55, 67, 68, 201 og 202.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ved ejendommen Adelengvej 5, Hyllerslev, 6851 Janderup Vestj. og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 14, 21, 22, 33, 34, 36, 41, 42, 43 og 45.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

TORSDAG DEN 5. FEBRUAR 2015

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Oksbølvej 25, 6851 Janderup Vestj. og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 12, 13, 17, 18 og 19.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ved privat overkørsel nr. 18, Vestre Landevej, 6800 Varde og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 20.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 7. januar 2015 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Varde Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 22. december 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk