Nedlæggelse og sikring af overkørsler Viborg – Skive, ekspropriationsforretningen den 28. august 2012

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på jernbanen Viborg – Skive vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 28. AUGUST 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ved overkørsel nr. 69, hvor Kjærgårdsvej krydser banen, og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 4 under løbenumrene 25, 26, 27, 28, 29 og 30.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendomme til at give møde ved dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ved overkørsel nr. 69, hvor Kjærgårdsvej krydser banen, og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 4 under løbenumrene 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49 og 50.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendomme til at give møde ved dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ved overkørsel nr. 72, hvor Lundgårdsvej krydser banen, og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 4 under løbenumrene 41, 42, 43 og 44.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendomme til at give møde ved dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 ved overkørsel nr. 72, hvor Lundgårdsvej krydser banen, og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 4 under løbenumrene 45, 46, 47 og 51.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendomme til at give møde ved dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.15 ved ejendommen Lundgårdsvej 19, Stoholm og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 4 under løbenumrene 39, 40 og 48.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendomme til at give møde ved dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

 

Arealfortegnelse nr. 4 er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 31. juli 2012 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Viborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 25. juli 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk