Ny bane mellem Hovedgård og Hasselager, ekspropriationsforretning den 17. januar 2017

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en ny bane mellem Hovedgård og Hasselager vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 17. JANUAR 2017

Forretningen begynder kl. 13.30 på ejendommen Ingerslevvej 17, 8361 Hasselager, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 2, 3, 4, 5 og 6. Forretningen omfatter endvidere lejemålene opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene AF3A, AF4A, AF5A, AF6A, AF6B, AF6C, AF6D, AF6E og AF6F.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere ud over nævnte lejere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted samme dag efter nærmere aftale under mødet på ejendommen.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt den berørte ejer og de nævnte lejere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 20. december 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Aarhus Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 12. december 2016

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk