Ny bane mellem Hovedgård og Hasselager, ekspropriationsforretning den 2. marts 2022

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af ny bane Hovedgård – Hasselager vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 2. MARTS 2022

 

Forretningen begynder kl. 13.00 på ejendommen Søvangsvej 1B, 8355 Solbjerg og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenummer 10.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt den berørte ejer. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 2. februar 2022 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 20. januar 2022

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk