Ny bane mellem Hovedgård og Hasselager, ekspropriationsforretning den 3. marts 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Ny Bane Hovedgård – Hasselager vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 3. MARTS 2021

 

Forretningen begynder kl. 14.00 på ejendommen Møddebrovej 18, 8355 Solbjerg og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 9.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

************

 

Ovennævnte fortegnelse over den berørte ejendom er tilsendt ejerne. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 3. februar 2021 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af Covid-19.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 19. januar 2021

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk