Ny bane over Vejle Fjord, ekspropriationsforretning den 13. april 2016

EKSPROPRIATION

 

 

Med henblik på anlæg af en ny bane over Vejle Fjord vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 13. APRIL 2016

 

 

Forretningen begynder kl. 9.30 på ejendommen Fuglekærvej 124, 7080 Børkop og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 7.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 på ejendommen Fuglekærvej 126, 7080 Børkop og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 8.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 på ejendommen Fuglekærvej 134, 7080 Børkop og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 9.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 16. marts 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Vejle Kommune.

 

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 8. marts 2016

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk