Ny bane over Vejle Fjord, ekspropriationsforretning den 3. juni 2020

EKSPROPRIATION

Med henblik på anlæg af en ny bane over Vejle Fjord vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

ONSDAG DEN 3. JUNI 2020

Forretningen begynder kl. 10.00 på ejendommen Overholmvej 38, 8722 Hedensted og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenummer 14.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles så vidt muligt på stedet.

Forretningen fortsætter kl. 13.15 på ejendommen Lodsvej 122, 7080 Børkop og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenummer 13.

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles så vidt muligt på stedet.

***************

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelse nr. 9 og ekspropriationsplanen vil fra og med den 6. maj 2020 være fremlagt til gennemsyn – eventuelt elektronisk – hos Borgerservice i Vejle Kommune, og fortegnelse nr. 10 og ekspropriationsplanen vil fra og med den 6. maj 2020 være fremlagt til gennemsyn – eventuelt elektronisk – hos Borgerservice i Hedensted Kommune.

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

På grund af denne ekstraordinære situation bemærkes det, at ændringer kan forekomme med kort varsel. Ændringerne vil i givet fald fremgå af kommissariatets hjemmeside www.kommissarius.dk.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 23. april 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk