Ny bane over Vejle Fjord, ekspropriationsforretning den 6. oktober 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af ny bane over Vejle Fjord vil der efter reglerne i statsekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2015

Forretningen begynder kl. 9.00 på ejendommen Sellerup Skovvej 120, 7080 Børkop og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenummer 6.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 på ejendommen Sellerup Vangvej 122, 7080 Børkop og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenummer 5.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

 

Herefter fortsætter forretningen kl. 14.00 på ejendommen Juelsmindevej 368, 8721 Daugård og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenummer 4.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 8. september 2015 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Vejle Kommune og Hedensted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 2. september 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk