Ny bane til Billund, ekspropriationsforretning den 27. oktober 2020

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af ny bane til Billund vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning.

 

TIRSDAG DEN 27. OKTOBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 14.00 ud for ejendommen Gødsbølvej 63, 7184 Vandel og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1 og 2.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af de enkelte ejendomme og færdigbehandles på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt den berørte ejer og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 29. september 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Vejle Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 21. september 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk           post@kommissarius.dk