Ny bane ved Aalborg Lufthavn, besigtigelsesforretning den 23. maj 2018

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på anlæg af ny bane ved Aalborg Lufthavn indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

ONSDAG DEN 23. MAJ 2018

 

Forretningen begynder kl. 10.00 med et indledende møde i Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby, hvor der vil blive givet en orientering om og gennemgang af projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplan for det påtænkte projekt vil fra og med den 25. april 2018 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 16. april 2018

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk