Ny bane ved Aalborg Lufthavn, ekspropriationsforretning den 11. marts 2020

EKSPROPRIATION

Med henblik på anlæg af ny bane ved Aalborg Lufthavn vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

ONSDAG DEN 11. MARTS 2020

Forretningen begynder kl. 9.30 ud for ejendommen Thistedvej 111, 9400 Nørresundby og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 40, 66, 69 og 71.

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ud for ejendommen Poul Kærs Vej 10, 9400 Nørresundby og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 18 og 65.

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ud for ejendommen Klinikvej 1, 9400 Nørresundby og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 22, 28, 30, 34, 35, 37 og 39.

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ud for ejendommen Voerbjergvej 28, 9400 Nørresundby og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 41, 43 og 46.

Forretningen fortsætter kl. 15.45 ud for hovedindgangen til Haveselskabet Voerbjerglund, 9400 Nørresundby, hvor den private vej Voerbjerglund støder op til kommunevejen Søndergårdsvej, og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 2, AF2A, 3, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 26, 27, 42, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 67, 68 og 70.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i denne forbindelse opstå ventetid.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 12. februar 2020 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 3. februar 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk