Ny bane ved Aalborg Lufthavn, ekspropriationsforretning den 27. februar 2019

EKSPROPRIATION

Med henblik på anlæg af ny bane ved Aalborg Lufthavn vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

ONSDAG DEN 27. FEBRUAR 2019

Forretningen begynder kl. 10.30 ved byggepladsen på Lufthavnsvej 49, 9400 Nørresundby (indkørsel via Ny Lufthavnsvej og Cargovej) og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 1, 45, 58, 59, 61, 62, 63, 67 og 68.

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ved hovedindgangen til Haveselskabet Voerbjerglund, 9400 Nørresundby, hvor den private vej Voerbjerglund støder op til kommunevejen Søndergårdsvej,     og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 og 5 under løbenumrene 2, AF2A, AF2B, AF2C, AF2D, AF2E, AF2F, AF2G, AF2H, 44, AF44A, 47, 49, 60 og 64.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 30. januar 2019 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 17. januar 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk