Ny bane ved Aalborg Lufthavn, ekspropriationsforretning den 3. oktober 2018

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af ny bane ved Aalborg Lufthavn vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 3. OKTOBER 2018

 

Forretningen begynder kl. 9.30 ved hovedindgangen til Haveselskabet Voerbjerglund, 9400 Nørresundby, hvor den private vej Voerbjerglund støder op til kommunevejen Søndergårdsvej. Forretningen omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 2, AF2A og AF2C.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelse af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt den berørte ejer og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 5. september 2018 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 27. august 2018

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk