Nyt tilslutningsanlæg syd for Kolding, besigtigelsesforretning den 12. januar 2016

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på anlæg af nyt tilslutningsanlæg syd for Kolding indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en be­sigtigelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 12. JANUAR 2016

Forretningen begynder kl. 9.30 på Restaurant Den Gyldne Hane, Christian 4 Vej 23, 6000 Kolding, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere, såfremt dette ønskes. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 15. december 2015 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Kolding Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 9. december 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk