Nyt tilslutningsanlæg ved Horsens (Hatting), besigtigelsesforretning den 28. juni 2016

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på anlæg af nyt tilslutningsanlæg ved Horsens (Hatting) indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 28. JUNI 2016

Forretningen begynder kl. 9.00 på Bygholm Landbrugsskole & Kursuscenter, Hattingvej 49, 8700 Horsens, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet for så vidt angår ejendommene beliggende øst for Stationsvej, Horsens. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere, såfremt dette ønskes. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 på Bygholm Landbrugsskole & Kursuscenter, Hattingvej 49, 8700 Horsens, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet for så vidt angår ejendommene beliggende vest for Stationsvej, Horsens. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere, såfremt dette ønskes. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 31. maj 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Horsens Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 24. maj 2016

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk