Nyt tilslutningsanlæg ved Horsens (Hatting), ekspropriationsforretning den 11. januar 2017

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af nyt tilslutningsanlæg ved Horsens (Hatting) vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 11. JANUAR 2017

Forretningen begynder kl. 9.00 på Bygholm Landbrugsskole & Kursuscenter, Hattingvej 49, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 og 14.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 7 og 13.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 15 og 16.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 samme sted og omfatter de ejendomme der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 3, 9, 9A, 19, 20, 21 og 22.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 17 og 18.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 14. december 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Horsens Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 5. december 2016

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk