Nyt tilslutningsanlæg ved Horsens (Hatting), ekspropriationsforretning den 17. november 2016

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af nyt tilslutningsanlæg ved Horsens (Hatting) vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 17. NOVEMBER 2016

Forretningen begynder kl. 9.00 på ejendommen Stationsvej 67, 8700 Horsens og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 4.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 på ejendommen Stationsvej 63, 8700 Horsens og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 3.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på ejendommen Stampemøllevej 16, 8700 Horsens og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 5 og AF5.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 på ejendommen Stampemøllevej 3, 8700 Horsens og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 2.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 20. oktober 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Horsens Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 7. oktober 2016

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk