Nyt tilslutningsanlæg ved Horsens (Hatting), ekspropriationsforretning den 22. august 2016

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af nyt tilslutningsanlæg ved Horsens (Hatting) vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

MANDAG DEN 22. AUGUST 2016

Forretningen begynder kl. 10.30 på ejendommen Stampemøllevej 11, 8700 Horsens og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 1.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 25. juli 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Horsens Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 15. juli 2016

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk