Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 11. juni 2020

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

TORSDAG DEN 11. JUNI 2020

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen Fisketorvet 2, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenumrene 424, 453 og 454.

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ud for ejendommen Fisketorvet 2, 5000 Odense C og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenummer 438.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Møde om erstatning forventes færdigbehandlet på stedet.

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 14. maj 2020 være fremlagt til gennemsyn – eventuelt elektronisk – hos Borgerservice i Odense Kommune.

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

På grund af denne ekstraordinære situation bemærkes det, at ændringer kan forekomme med kort varsel. Ændringer vil i givet fald fremgå af kommissariatets hjemmeside www.kommissarius.dk.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 6. maj 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk