Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 19. juni 2019

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning samt en ekspropriationsforretning

ONSDAG DEN 19. JUNI 2019

Forretningen begynder kl. 13.30 på Fisketorvet 2, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 424, 438, 442, 452, 453 og 454.

Forretningen fortsætter kl. 14.45 i krydset mellem Campusvej og Cortex Park Vest, 5230 Odense M og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 75A, 75B, 75C, 287 og 319.

Forretningen fortsætter kl. 16.30 i mødelokale på Odeons Kvarter 18, 5000 Odense C og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 19 under løbenummer 327.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 22. maj 2019 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 13. maj 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk