Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 20. april 2020

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

MANDAG DEN 20. APRIL 2020

Forretningen begynder kl. 10.00 på Odeons Kvarter 18, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenumrene 424, 438, 453 og 454.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Under mødet vil både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Møde om erstatningens størrelse forventes færdigbehandlet på stedet.

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 23. marts 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 12. marts 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk