Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 23. og 31. august 2016 samt den 6. september 2016

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 23. AUGUST 2016

Forretningen begynder kl. 10.00 på ejendommen Ørbækvej 87, 5220 Odense SØ og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 287, AF287F, AF287F/L001, AF287F/L002 og AF287F/L003.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse af forholdene, hvor både anlægsmyndig-heden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Møde om erstatningens størrelse vil, i det omfang det ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 31. AUGUST 2016

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på ejendommen Snorresvej 40, 5210 Odense NV og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 239 og AF239A.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse af forholdene, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Møde om erstatningens størrelse vil finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

TIRSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2016

 

Forretningen begynder kl. 15.00 på ejendommen Rømersvej 2, 5200 Odense V og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 258, 259, 260 og 261.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse af forholdene, hvor både anlægsmyndig-heden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Møde om erstatningens størrelse forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Arealfortegnelse nr. 10 med ekspropriationsplan vil fra og med den 26. juli 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 8. juli 2016

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk