Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 25. og 26. oktober 2016

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 25. OKTOBER 2016

 

Forretningen begynder kl. 14.00 ved ejendommen Hestehaven 140, 5260 Odense S og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 11 under løbenumrene 81, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 og 334.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forret-ningen.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse af forholdene, hvor både anlægsmyndig-heden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødven-dige ekspropriationer. Møde om erstatningens størrelse forventes færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ved ejendommen Hestehaven 21, 5260 Odense S og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 84 og 85.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse af forholdene, hvor både anlægsmyndig-heden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødven-dige ekspropriationer. Møde om erstatningens størrelse vil finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

***************

 

Arealfortegnelse nr. 8 og 11 med ekspropriationsplan vil fra og med den 27. september 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 14. september 2016

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk