Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 27. og 28. september 2016

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2016

 

Forretningen begynder kl. 10.00 ved ejendommen Vesterbro 123, 5000 Odense C og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 11 under løbenummer 304.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ved ejendommen Vestre Stationsvej 15, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 11 under løbenumrene 313, 318 og 321.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse af forholdene, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Møde om erstatningens størrelse forventes færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2016

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ved ejendommen Krudthusgade 18, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 11 under løbenumrene 316 og AF316A.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse af forholdene, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Møde om erstatningens størrelse vil finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

***************

 

Arealfortegnelse nr. 11 med ekspropriationsplan vil fra og med den 30. august 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 22. august 2016

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk