Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 30. marts 2016

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

 

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 30. MARTS 2016

Forretningen begynder kl. 9.00 på ejendommen Svendborgvej 85, 5260 Odense S og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenummer 106 og den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenummer 96.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse på ejendommene, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelserne med ekspropriationsplanerne vil fra og med den 16. februar 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 10. februar 2016

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk