Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 31. maj, 1. juni, 8. juni og 28. juni 2017

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 31. MAJ 2017

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen Nyborgvej 224, 5220 Odense SØ og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 13 under løbenumrene 29, 37, 38, 168, 209, 210, 211, 212 og 419.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 13.15 ud for ejendommen Nyborgvej 92, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 13 under løbenumrene 338, 406, 408, 410, 411 og 413.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse af forholdene, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Møde om erstatningens størrelse forventes færdigbehandlet på stedet.

 

TORSDAG DEN 1. JUNI 2017

Forretningen begynder kl. 11.00 på hjørnet af Niels Bohrs Allé og Campusvej, 5230 Odense M og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 13 under løbenumrene 70, 72, 74, 75, 420 og 421.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse af forholdene, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Møde om erstatningens størrelse forventes færdigbehandlet på stedet.

 

TORSDAG DEN 8. JUNI 2017

Forretningen begynder kl. 15.30 ud for ejendommen Enggade 4, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 13 under løbenumrene 155, 342, 343, 344, 345, 346, 347 og 348.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse af forholdene, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Møde om erstatningens størrelse forventes færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 28. JUNI 2017

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Albani Torv 5, 5000 Odense C og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 13 under løbenummer 350.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og eventuelle brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse af forholdene, hvor både anlægsmyndigheden og den berørte lodsejer vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage den nødvendige ekspropriation. Møde om erstatningens størrelse forventes færdigbehandlet på stedet.

 

***************

 

Ovennævnte arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 3. maj 2017 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 25. april 2017

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk