Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 7. september 2017

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 7. SEPTEMBER 2017

Forretningen begynder kl. 14.15 ud for ejendommen Hestehaven 21, 5260 Odense S og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 84 og 85.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelse nr. 15 med ekspropriationsplanen vil fra og med den 10. august 2017 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 3. august 2017

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk