Odense Letbane, besigtigelsesforretning den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på anlæg af Odense Letbane indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en be­sigti­gel­ses­forretning

 

TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015

Delstrækning st. 99.950 – 101.750

Forretningen begynder kl. 8.00 på TREFOR Park, Højstrupvej 7B, 5200 Odense. Her gennemgås strækningen fra udgangspunktet i st. 99.950 på Rismarksvej nord for krydset mellem Rugårdsvej og Rismarksvej og mod syd og øst til st. 101.750 ved Richard Møller Nielsens Plads.

 

Kommissionen besigtiger strækningen samme dag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i forbindelse med besigtigelsen af tracéet. Mødesteder og tidspunkter oplyses, inden formiddagens møde afsluttes.

 

ONSDAG DEN 20. MAJ 2015

Delstrækning st. 101.750 – 103.930

 

Forretningen begynder kl. 8.00 på Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Her gennemgås strækningen fra st. 101.750 ved Richard Møller Nielsens Plads og mod øst og nord til st. 103.930 ved krydset mellem Vestre Stationsvej og Kongensgade/Rugårdsvej.

 

Kommissionen besigtiger strækningen samme dag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i forbindelse med besigtigelsen af tracéet. Mødesteder og tidspunkter oplyses, inden formiddagens møde afsluttes.

 

ONSDAG DEN 27. MAJ 2015

Delstrækning st. 106.800 – 108.200

 

Forretningen begynder kl. 8.00 på Odense Rådhus, Festsalen, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Her gennemgås strækningen fra st. 106.800 øst for krydset Nansensgade/Eriksgade/Nyborg­vej og mod øst og syd til st. 108.200 nord for Munkerisvejs krydsning af Ørbækvej.

 

Kommissionen besigtiger strækningen samme dag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i forbindelse med besigtigelsen af tracéet. Mødesteder og tidspunkter oplyses, inden formiddagens møde afsluttes.

 

TORSDAG DEN 28. MAJ 2015

Delstrækning st. 108.200 – 114.300

 

Forretningen begynder kl. 8.00 på Odense Rådhus, Festsalen, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Her gennemgås strækningen fra st. 108.200 nord for Munkerisvejs krydsning af Ørbækvej og mod syd og vest til st. 114.300 Hjallese Station.

 

Kommissionen besigtiger strækningen samme dag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i forbindelse med besigtigelsen af tracéet. Mødesteder og tidspunkter oplyses, inden formiddagens møde afsluttes.

 

TIRSDAG DEN 9. JUNI 2015

Delstrækning st. 103.930 – 106.150

 

Forretningen begynder kl. 8.00 på Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Her gennemgås strækningen fra st. 103.930 ved krydset mellem Vestre Stationsvej og Kongensgade/ Rugårdsvej og mod øst til st. 106.150 øst for krydset Frederiksgade/Rødegårdsvej/Nyborg­vej.

Kommissionen besigtiger strækningen samme dag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i forbindelse med besigtigelsen af tracéet. Mødesteder og tidspunkter oplyses, inden formiddagens møde afsluttes.

 

ONSDAG DEN 10. JUNI 2015

Delstrækning st. 106.150 – 106.800

 

Forretningen begynder kl. 8.00 på Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Her gennemgås strækningen fra st. 106.150 øst for krydset Frederiksgade/Rødegårdsvej/Nyborgvej og mod øst til st. 106.800 øst for krydset Nansensgade/Eriksgade/Nyborgvej.

 

Kommissionen besigtiger strækningen samme dag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i forbindelse med besigtigelsen af tracéet. Mødesteder og tidspunkter oplyses, inden formiddagens møde afsluttes.

 

********************

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Anlæggets betydning for den enkelte ejendom vil blive påvist for de berørte lodsejere.

 

De nødvendige ekspropriationer vil blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Inden besigtigelsesforretningerne vil de forventede grænser for anlægget blive afmærket med flag, træpæle eller sprayfarve.

 

Besigtigelsesmaterialet for det påtænkte anlæg vil fra og med den 21. april 2015 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune samt hos Odense Letbane, Thomas B. Thriges Gade 32, 5000 Odense C og på hjemmesiden:

http://www.odenseletbane.dk/nabo-til-letbanen/ekspropriation/dokumenter.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 14. april 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk