Odense Letbane, besigtigelsesforretning den 19. juni 2019

BESIGTIGELSE

Med henblik på anlæg af Odense Letbane indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

ONSDAG DEN 19. JUNI 2019

Forretningen begynder kl. 12.30 på parkeringspladsen ved ejendommen Rømersvej 2, 5200 Odense V, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende anlæg af Odense Letbane. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Forretningen fortsætter kl. 15.45 i krydset mellem Munkebjergvej og Søndre Hospitalsvej, 5260 Odense S, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende anlæg af Odense Letbane. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 22. maj 2019 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 13. maj 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk