Odense Letbane, ekspropriationsforretning den 15., 16., 30. og 31. marts 2016

EKSPROPRIATION

 

 

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 15. MARTS 2016

Forretningen begynder kl. 9.30 ved indkørslen til Hjalleseparken, 5260 Odense S og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 82, 86, 87, 89, 91, 92 og 94.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 på ejendommen Hestehaven 80, 5260 Odense S og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 76, 77, 78, 79, 80, 81 og 83.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 16. MARTS 2016

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på ejendommen Niels Bohrs Allé 150, 5230 Odense M og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 70, 71, 72, 74 og 75.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 30. MARTS 2016

 

Forretningen begynder kl. 9.00 på ejendommen Svendborgvej 85, 5260 Odense S og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenummer 73.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Hjallesegade 70, 5260 Odense S og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 og 105.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

TORSDAG DEN 31. MARTS 2016

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Svendborgvej 84, 5260 Odense S og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 93 og 95.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 på ejendommen Hestehaven 1A, 5260 Odense S og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 88 og 90.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.00 på ejendommen Hestehaven 21, 5260 Odense S og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 84 og 85.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 16. februar 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 10. februar 2016

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk