Odense Letbane, ekspropriationsforretning den 18. december 2018

EKSPROPRIATION

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 18. DECEMBER 2018

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen Middelfartvej 77, 5200 Odense V og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 18 under løbenumrene 273 og 274.

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for den østlige side af ejendommen Odeons Kvarter 18, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 18 under løbenumrene 428, 438 og 442.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 20. november 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 12. november 2018

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk