Odense Letbane, ekspropriationsforretning den 2. juli 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 2. JULI 2015

Forretningen begynder kl. 8.15 på ejendommen Arevænget 7, 5210 Odense NV og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 1.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over det rekvirerede areal m.v. er tilsendt den berørte ejer og eventuelle brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 4. juni 2015 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Odense Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 27. maj 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk