Odense Letbane, ekspropriationsforretning den 2. og 3. februar 2016

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 2. FEBRUAR 2016

Forretningen begynder kl. 10.30 ved ejendommen Middelfartvej 4, 5200 Odense V og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 65, 66, 67, 68 og 69.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ved ejendommen Nyborgvej 81, 5000 Odense C og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenummer 13.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 3. FEBRUAR 2016

Forretningen begynder kl. 9.30 ved ejendommen Vermundsvej 2, 5200 Odense V og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 45, 46, 47, 48, 49, AF49A, AF49B, AF49C, AF49D, AF49E, 50, AF50A, AF50B, 51, 52, 53, 54, 55 og 56.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ved ejendommen Middelfartvej 53, 5200 Odense V og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 57, 58, 59, 60, 61, 62, AF62A, 63 og 64.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 5. januar 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 22. december 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk