Odense Letbane, ekspropriationsforretning den 24. og 30. august 2016 samt den 6. og 7. september 2016

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 24. AUGUST 2016

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Ørbækvej 75, 5220 Odense SØ og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene AF287A, AF287B, AF287C, AF287D, AF287E, 288 og 289.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

TIRSDAG DEN 30. AUGUST 2016

 

Forretningen begynder kl. 9.30 ud for ejendommen Risvangen 10, 5210 Odense NV og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 215, 217, 218, 219, 221, 222, AF222A, 223 og 224.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ved ejendommen Saxovej 39, 5210 Odense NV og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 225, 226, 227, 228, 229 og 230.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ud for ejendommen Njalsvej 62, 5210 Odense NV og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 og 250.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

TIRSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2016

Forretningen begynder kl. 9.30 ved ejendommen Middelfartvej 77, 5200 Odense V og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282 og 283.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ved ejendommen Middelfartvej 77, 5200 Odense V og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 53, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 284, 285 og 286.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen Møllemarksvej 57, 5200 Odense V og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 59, 251, 252, 253, 254, 255, 256 og 257.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 7. SEPTEMBER 2016

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på parkeringspladsen ud for ejendommen Ørbækvej 105A, 5220 Odense SØ og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 29, AF70A, 294, 295, 296, 298, 300, AF300A, 301, 302 og 303.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 på parkeringspladsen ud for ejendommen Ørbækvej 91, 5220 Odense SØ og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 290, 291, 292, 293, 297 og 299.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 27. juli 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 8. juli 2016

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk