Odense Letbane, ekspropriationsforretning den 25. juni 2018

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

MANDAG DEN 25. JUNI 2018

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen Skjoldsvej 1, 5200 Odense V og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 45, 50, 52, 53, 54, 55, 445 og 449.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 ud for ejendommen Langegade 41, 5000 Odense C og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 17 under løbenummer 450.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.00 ud for ejendommen Hjallesegade 53, 5250 Odense SV og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 333, 334 og 451.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 28. maj 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 18. maj 2018

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk