Odense Letbane, ekspropriationsforretning den 25. oktober 2016

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 25. OKTOBER 2016

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen Ejbygade 4, 5220 Odense Ø og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 og 211.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 27. september 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 14. september 2016

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk