Odense Letbane, ekspropriationsforretning den 27. juni 2017

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 27. JUNI 2017

Forretningen begynder kl. 10.00 på ejendommen beliggende Krudthusgade 18, 5000 Odense C og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 316 og AF316A.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt den berørte ejer og bruger. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 30. maj 2017 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 9. maj 2017

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk