Odense Letbane, ekspropriationsforretning den 28. november 2017

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 28. NOVEMBER 2017

Forretningen begynder kl. 10.15 ud for ejendommen Møllemarksvej 39, 5200 Odense V og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 56, 247, 251, 252, 254 og 268.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 11.15 ud for ejendommen Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense C og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 16 under løbenummer 116.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 13.00 på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 16 under løbenummer 327.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Arealfortegnelse nr. 16 med tilhørende ekspropriationsplaner vil fra og med den 31. oktober 2017 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 23. oktober 2017

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk