Odense Letbane, ekspropriationsforretning den 31. august 2015 samt den 8. og 9. september 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

MANDAG DEN 31. AUGUST 2015

Forretningen begynder kl. 8.30 på ejendommen Vestre Stationsvej 9, 5000 Odense C og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 4.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 på ejendommen Vestre Stationsvej 11, 5000 Odense C og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer AF4A og den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 9.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på ejendommen Hestehaven 100T, 5260 Odense S og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 8.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 på ejendommen Hestehaven 100, 5260 Odense S og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 7.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted den efterfølgende dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

TIRSDAG DEN 8. SEPTEMBER 2015

Forretningen begynder kl. 10.00 på ejendommen Arevænget 17, 5210 Odense NV og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 3.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 på ejendommen Rugårdsvej 266, 5210 Odense NV og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 2.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 på ejendommen Nyborgvej 77, 5000 Odense C og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 5, AF5A og AF5B.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 på ejendommen Nyborgvej 79A, 5000 Odense C og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 6, AF6A og AF6B.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.15 på ejendommen Nyborgvej 81, 5000 Odense C og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 13, AF13A og AF13B.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2015

Forretningen begynder kl. 8.30 på ejendommen Kanslergade 32A, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 14 og 15.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 på ejendommen Kongensgade 74, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 10, 11, AF11A, 12 og AF12A.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 3. august 2015 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 23. juli 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk