Odense Letbane, ekspropriationsforretning den 7. og 8. september 2017

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 7. SEPTEMBER 2017

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen Østre Stationsvej 7, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 147, 151 og 156.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

FREDAG DEN 8. SEPTEMBER 2017

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Odeons Kvarter 6, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 og 434.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 10.30 ud for ejendommen Torvegade 3, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 og 444.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

***************

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 10. august 2017 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 3. august 2017

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk